Die verotting beweeg
Die lae gal sit dik gepak
welriekend slaan die reuk op van kak.

Duiselend beweeg sy blink dik lyf uit sy gat.
Donker weerkaats hy bitter
uit sy bek drup die etter.

Sy ledemate sleep voort met vergroeisels.
Sy huid vol verdukkings,
beweeg hy in my rigting.

Sy kake sper oop.
Sluk stuk-stuk my ledemate in
en verbruisel my bene soos tin.

Ek word een met sy verotting
en vorm `n stalligtiet en sy ingewande.
In die buitewêreld weerklink die gil van skande . . .

06/95