Ek is `n klein bondeltjie
uit my diepte spruit daar lewe.
In my ingewande het jy wortel geskiet
nesgeskrop in my krop.

`n Klein gladde balletjie
in my are vloei jy nou.
In my kiewe sit jou smaak
en jou teue in my kop.

`n Magtelose boontjie
Op my huid het jy afgegee.
Jou vingerafdrukk strepe op my maag,
jou aanwesigheid en afwesigheid `n strop.

04/95